Amicus_Senior24
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy jest to praca legalna?
Zdecydowanie TAK. Jako odpowiedzialna Firma nie mielibyśmy odwagi proponować Państwu pracy na innych, niż tylko w oparciu o obowiązujące w Polsce i w Niemczech przepisy. Aby się upewnić:
- możesz sprawdzić zakres działalności zapisany w dokumentach rejestrowych naszej Firmy
- poproś o przedstawienie certyfikatu(ów) nadanego przez Marszałka Województwa
- sprawdź nasz NIP - numery te dostępne są na stronie
- sprawdź, czy otrzymałeś druk A1 (warunek konieczny! - gwarantujący ubezpieczenie)
- upewnij się, że podejmujesz pracę na podstawie (wyłącznie!) umowy o pracę. Przy okazji - przestrzegamy przed podejmowaniem pracy "na czarno"//"indywidualnie" - naprawdę się nie opłaca, nawet finansowo! Grożą za to wysokie kary zarówno dla Rodziny zatrudniającej jak i Opiekunki/na.
2. Jakie są warunki, kryteria przyjęcia do pracy?
Podobnie jak większość tego typu firm stosujemy następujące kryteria - doświadczenie: w prowadzeniu gospodarstwa domowego i/lub sprawowaniu opieki nad osobą starszą/lub chorą obejmujące takie umiejętności jak gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, podstawowe czynności pielęgnacyjne, załatwianie drobnych spraw, spacery, rozmowy
- znajomość języka niemieckiego: przynajmniej komunikatywna
- stan zdrowia: pozwalający na wykonywanie prostych prac fizycznych i obciążenia wysiłkowe(np. dźwiganie)
- wiek: generalnie 23 - 65 lat , traktowany jednak w miarę elastycznie (mile widziani emeryci i renciści)
- cechy osobowości: pracowitość, odpowiedzialność, życzliwość, odporność psychiczna, serdeczność, umiejętność słuchania, cierpliwość.
3. Na jakie wynagrodzenie można liczyć?
Staramy się negocjować najwyższe wynagrodzenia dostosowane do indywidualnych kwalifikacji.
Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przed wyjazdem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i zapisana zostaje w Umowie o pracę. Jej wysokość waha się w granicach od 950 do 1400 Euro miesięcznie w zależności od stopnia spełniania podanych wyżej kryteriów. Jest to wynagrodzenie netto, tj. tyle pieniędzy otrzyma pracownik na rękę za każdy przepracowany miesiąc bez konieczności ponoszenia żadnych innych, dodatkowych kosztów pobytu w Niemczech (poza wydatkami osobistymi oczywiście).
4. Jak wygląda sprawa wyżywienia, warunków mieszkania?
Każdy z wyjeżdżających w celu sprawowania opieki pracownik ma zapewniony osobny pokój z pełną toaletą w domu podopiecznego oraz darmowe całodzienne wyżywienie.
5. Jak rozwiązany jest problem przejazdów tam i z powrotem?
Jak we wszystkich innych przypadkach - korzystnie dla pracownika. Znaczy to, że Firma nasza pokrywa koszty przejazdu w obydwie strony i bierze na siebie obowiązek zorganizowania i zapewnienia środka transportu, chyba że pracownik wyraża chęć załatwienia tej sprawy we własnym zakresie. W takim jednak przypadku, zwracamy zwrot kosztów podróży nastąpi w wysokości nie większej niż cena biletu autobusowego na trasie przejazdu.
100 Euro przy pobycie 1-miesięcznym,
150 Euro przy pobycie 2-miesięcznym,
180 Euro przy pobycie 3-miesięcznym.
Zwrot za dojazd do Szwajcarii wynosi 350 CHF, tj. około 300 Euro przy obecnym kursie.
Kwestie te uzgadniane są przed podpisaniem Umowy o pracę.
6. Na jak długo można wyjechać?
Minimalny okres wyjazdu wynosi 1 miesiąc, a maksymalny - 12 miesięcy.
Przy tej okazji warto wspomnieć o możliwości wyjazdu podczas wakacji i świąt, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
7. Czy istnieje możliwość wyboru miejsca pracy (regionu, miasta)?
Oczywiście, że tak. Jeśli tylko w naszej bazie zleceń znajdziemy odpowiadającą pracownikowi lokalizację (zakładając spełnianie warunków zlecenia), to nie ma żadnych przeszkód, aby tam właśnie wyjechał. W przeciwnym wypadku pozostaje wybrać inną leżącą w obrębie zainteresowań lokalizację, bądź czekać na pojawienie się zlecenia o z wybranej lokalizacji.

8.
Jaki jest czas oczekiwania na wyjazd do pracy od momentu zgłoszenia?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli jest to tyko możliwe, staramy się by był on jak najkrótszy, bądź wskazany przez pracownika jako dla niego najdogodniejszy. Wszystko zależy od tego jak dużo zleceń posiadamy w danym okresie czasu w naszej bazie danych i na ile zlecenia te "pasują" do oczekiwań i możliwości oczekującego pracownika. Nie obiecujemy, jak niektóre firmy wyjazdu "od zaraz" lub w ciągu tygodnia lub dwóch. Okazuje się potem, że pracownik czeka nawet kilka tygodni. Zdarzają się oczywiście wyjazdy w ciągu kilku dni, ale uczciwie podchodząc do sprawy, możemy powiedzieć że okres do 14 dni to średni okres oczekiwania na wyjazd, jednak nie od momentu zgłoszenia czy rejestracji, ale od momentu zakwalifikowania kandydata jako potencjalnego pracownika.
9. Czy za pozyskanie pracownika należy się jakieś wynagrodzenie?
Tak, bardzo cenimy sobie taką współpracę i ją wynagradzamy niezależnie od tego czy osoba polecająca związana jest z umową o pracę z naszą Firmą, czy też nie. Wynagrodzenie to wynosi od 150 do 300,- zł w zależności od kwalifikacji wskazanej osoby i płatne jest po podpisaniu umowy i wyjeździe tej osoby ,która została do pracy polecona.
10. Czy można zabrać ze sobą osobę bliską ?
Na ogół nie - to związane jest z zakwaterowaniem i wyżywieniem dodatkowej osoby, chociaż zdarzają się zlecenia dla dwóch osób - które np. wspólnie opiekują się małżeństwem, chociaż bywa to dość rzadka sytuacja.
11. Czy za znalezienie pracy wnoszę jakąś opłatę?
Poszukiwanie i znalezienie pracy jest statutowym obowiązkiem naszej (i innych tego typu) Agencji, za którą nie pobieramy żadnego wynagrodzenia.
12. Co konkretnie oznacza sformułowanie "legalna, bezpieczna, dobrze płatna praca"?
Pod tymi określeniami należy rozumieć zapewnienie że
- wyjazd(praca) odbywa się na podstawie umowy-zlecenia
- pełne, finansowane przez Nas ubezpieczenie na okres pobytu za granicą
- pokrycie kosztów wyjazdu w obie strony, zakwaterowania i wyżywienia
- wysokie, konkurencyjne (jedne z najwyższych) zarobki na rynku.
13. Czy będąc na emeryturze mogę być zatrudniona w Państwa Firmie?
TAK - jak najbardziej, po spełnieniu oczywiście pewnych warunków dotyczących doświadczenia, znajomości języka, stanu zdrowia i predyspozycji do tej pracy.

Copyright: JanSzach

 
Amicus_Senior24