Amicus_Senior24
 

Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?


Wyjazd do pracy za granicę wiąże się na ogół z różnymi wątpliwościami , pytaniami i niepokojem wynikającym z obawy przed nieznanym.
To poważna decyzja, traktowana często jako "ostatnia deska ratunku". W związku z wysokim standardem egzystencji i dobrą jakością opieki medycznej długość życia naszych zachodnich sąsiadów wydłuża się coraz bardziej. Mając do wyboru Altersheim-Dom Spokojnej Starości i mieszkanie we własnym domu, oczywisty staje się wybór własnego miejsca.
Taką właśnie decyzję umożliwia w zamożnych społeczeństwach korzystanie z usług oddanych opiekunek oferowanych przez agencje pracy.
Polskie opiekunki stają się znakomitą alternatywą dla niemieckich rodzin kochających swoich seniorów.

Amicus-Senior24 pomaga od samego początku w załatwianiu wszelkich formalności oraz wspiera w czasie pobytu u rodziny za granicą.

Sprawdź, co trzeba wiedzieć, by bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę i rozwiej swoje wątpliwości. Poniżej przytaczamy fragmenty poradnika Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

"Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej napływają informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy, w tym również o pobieraniu od osób wysokich opłat nie zapewniając im miejsc pracy. Liczą oni na Wasze niedoświadczenie i niewiedzę w tym zakresie. Dlatego by nie dać się oszukać bardzo uważnie trzeba czytać ogłoszenia i dokładnie sprawdzać warunki zatrudnienia, warto dokładnie przeczytać umowę oraz sprawdzić firmę, która pośredniczy w znalezieniu pracy bądź samego pracodawcę. Decyzje o wyjeździe nie powinny być podejmowane szybko i pod wpływem emocji, powinny być przemyślane".

"Jakie rodzaje agencji zatrudnienia mogą działać ma terenie Polski i czym się zajmują?
W Polsce funkcjonują między innymi nastepujące agencje zatrudnienia:
- agencje pośrednictwa pracy - udzielające pomocy osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Agencje te mogą prowadzić usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i kierować pracowników do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
- agencje pracy tymczasowej - kierujące własnych pracowników do pracodawcy użytkownika, również za granicę, celem wykonywania pracy tymczasowej".

Która agencja zatrudnienia działa legalnie?

"Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) wszystkie agencje zatrudnienia, oferujące usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powinny posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony stosownym certyfikatem wydawanym przez Marszałka Województwa (art. 19 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Agencje zatrudnienia mogą legitymować się również certyfikatem wydanym przez Ministra Gospodarki i Pracy, który kompetencje wydawania certyfikatów agencjom zatrudnienia posiadał do dnia 01.11.2005 r.

Posiadamy certyfikat Marszałka Województwa Śląskiego.
Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 6856.


Na co zwrócić uwagę przed wyjazdem za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy?

Zawsze domagaj się podania dokładnego adresu siedziby agencji oraz telefonu stacjonarnego.

Sprawdź, czy od proponowanego wynagrodzenia agencja odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Sprawdź, czy posiada certyfikat agencji zatrudnienia.

Zorientuj się, kiedy otrzymasz wydaną przez NFZ kartę EKUZ, co umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej oraz poświadczone przez ZUS druki A1, które potwierdzają legalność pracy za granicą.

Nie płać za znalezienie pracy! Ustawowo zabrania się pobierania takiego wynagrodzenia przez agencje zatrudnienia.

Copyright: JanSzach

 
Amicus_Senior24